2016-01-26

Dane adresowe

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

ul. Zachodnia 4, 42 – 510 Wojkowice Kościelne

tel: 0 32 67 41 053

fax: 0 32 67 41 053

email: sekretariat@zspwk.edu.pl

www.zspwk.edu.pl

www.facebook.com/zspwkedupl