2017-10-27

O szkole

 

W skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych wchodzą:

- przedszkole – 4 oddziały

- szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi – 13 oddziałów

Łącznie w Zespole uczy się 330 uczniów w 17 oddziałach i pracuje 33 nauczycieli oraz 17 pracowników obsługi.