2017-10-27

Pracownicy

L.P.

Imię Nazwisko

e-mail

1.      

mgr Dorota Bańdura

dbandura@zspwk.edu.pl

2.      

mgr Grażyna Bańska

gbanska@zspwk.edu.pl

3.      

mgr Tomasz Bratek

tbratek@zspwk.edu.pl

4.      

mgr Sonia Borkowska

sborkowska@zspwk.edu.pl

5.      

mgr Ilona Chłondzyńska

ichlondzynska@zspwk.edu.pl

6.      

mgr Małgorzata Domańska

mdomanska@zspwk.edu.pl

7.      

mgr Wioletta Drygalak

wdrygalak@zspwk.edu.pl

8.      

mgr Anastazja Gajewska

agajewska@zspwk.edu.pl

9.      

mgr Marzena Gawron - Kańtoch

mgawronkantoch@zspwk.edu.pl

10.  

mgr Renata Kaczmarek

rkaczmarek@zspwk.edu.pl

11.  

mgr Radosław Kurkowski

rkurkowski@zspwk.edu.pl

12.  

mgr Wioletta Latos

wlatos@zspwk.edu.pl

13.  

mgr Aneta Machura

anowak@zspwk.edu.pl

14.  

mgr Marta Mizerska

mmizerska@zspwk.edu.pl

15.  

mgr Aneta Nowak

anowak@zspwk.edu.pl

16.  

mgr Urszula Pałucha

upalucha@zspwk.edu.pl

17.  

mgr Katarzyna Reda

kreda@zspwk.edu.pl

18.  

mgr Małgorzata Sikora

msikora@zspwk.edu.pl

19.  

mgr Agata Sroka

asroka@zspwk.edu.pl

20.  

mgr Monika Sułkowska

msulkowska@zspwk.edu.pl

21.  

mgr Wioletta Szymiec

wszymiec@zspwk.edu.pl

22.  

mgr Mariusz Torbus

mtorbus@zspwk.edu.pl

23.  

mgr Hanna Urbańczyk

hurbanczyk@zspwk.edu.pl

24.  

mgr Katarzyna Waluszczyk

kwaluszczyk@zspwk.edu.pl

25.  

mgr Urszula Warmuz

uwarmuz@zspwk.edu.pl

26.  

mgr Grzegorz Nalepa

gnalepa@zspwk.edu.pl

27.  

mgr Sylwia Wolańska

swolanska@zspwk.edu.pl

28.  

ks. Rafał Kordaszewski

rkordaszewski@zspwk.edu.pl

29.  

mgr Ewelina Wtylnik

ewtylnik@zspwk.edu.pl

30.  

lic. Karolina Budek

kbudek@zspwk.edu.pl

31.  

mgr Ewa Kyrcz

ekycz@zspwk.edu.pl