2017-10-27

Pracownicy

L.P.

Imię Nazwisko

e-mail

1.      

mgr Dorota Bańdura

dbandura@zspwk.edu.pl

2.      

mgr Grażyna Bańska

gbanska@zspwk.edu.pl

3.      

mgr Tomasz Bratek

tbratek@zspwk.edu.pl

4.      

mgr Sonia Borkowska

sborkowska@zspwk.edu.pl

5.      

mgr Ilona Chłondzyńska

ichlondzynska@zspwk.edu.pl

6.      

mgr Małgorzata Domańska

mdomanska@zspwk.edu.pl

7.      

mgr Wioletta Drygalak

wdrygalak@zspwk.edu.pl

8.      

mgr Anastazja Gajewska

agajewska@zspwk.edu.pl

9.      

mgr Marzena Gawron - Kańtoch

mgawronkantoch@zspwk.edu.pl

10.  

mgr Renata Kaczmarek

rkaczmarek@zspwk.edu.pl

11.  

mgr Radosław Kurkowski

rkurkowski@zspwk.edu.pl

12.  

mgr Wioletta Latos

wlatos@zspwk.edu.pl

13.  

mgr Aneta Machura

anowak@zspwk.edu.pl

14.  

mgr Marta Mizerska

mmizerska@zspwk.edu.pl

15.  

mgr Aneta Nowak

anowak@zspwk.edu.pl

16.  

mgr Urszula Pałucha

upalucha@zspwk.edu.pl

17.  

mgr Katarzyna Reda

kreda@zspwk.edu.pl

18.  

mgr Małgorzata Sikora

msikora@zspwk.edu.pl

19.  

mgr Agata Sroka

asroka@zspwk.edu.pl

20.  

mgr Monika Sułkowska

msulkowska@zspwk.edu.pl

21.  

mgr Wioletta Szymiec

wszymiec@zspwk.edu.pl

22.  

mgr Mariusz Torbus

mtorbus@zspwk.edu.pl

23.  

mgr Hanna Urbańczyk

hurbanczyk@zspwk.edu.pl

24.  

mgr Katarzyna Waluszczyk

kwaluszczyk@zspwk.edu.pl

25.  

mgr Urszula Warmuz

uwarmuz@zspwk.edu.pl

26.  

mgr Grzegorz Nalepa

gnalepa@zspwk.edu.pl

27.  

mgr Sylwia Wolańska

swolanska@zspwk.edu.pl

28.  

ks. Rafał Kordaszewski

rkordaszewski@zspwk.edu.pl

29.  

mgr Ewelina Wtylnik

ewtylnik@zspwk.edu.pl

30.  

lic. Karolina Budek

kbudek@zspwk.edu.pl

31.  

mgr Ewa Kyrcz

ekycz@zspwk.edu.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się